STOP!
Jsi tu poprvé, nebo jsi ještě nečetl pravidla? Tak mazej nejdřív SEM!

Silent Ponyville 3, kapitola 3, part 1, část 2

14. února 2018 v 22:38 | jake-heritagu.deviantart.com |  PonyPasty
Její oči doputovaly až k malému dráčkovi na jejích zádech, který se na ní díval s náznakem strachu v očích.
Navíc musela za každou cenu ochránit Spikea. Nenechala by, aby se něco stalo jejímu mladému asistentovi.
Twilight se otočila od recepce a vyrazila kupředu, dokud nenarazila na první dveře napravo. Cedule vedle dveří sdělovala, že se za nimi nachází 'Reference'.
"No, myslím, že tohle je dobrý start pro naše hledání," řekla Twilight poněkud váhavě. Spike se jí pořádně chytil kolem krku a Twilight opatrně otevřela dveře.
Její světlo dokázalo osvítit několik polic s různými knihami. Mnoho z nich se zdálo opotřebovaných věkem, na policích a vázání se usazoval prach. Pomalu vešla do místnosti a rozhlížela se se světlem všude kolem. U vchodu spatřila obrovské komíny knih vyskládané přímo u polic, které komukoli blokovaly volný přístup. Jediná volná cesta vedla mezi policemi.
Twilight udělala ještě několik kroků vpřed do referenční místnosti, pomalu za sebou zavřela dveře a nastražila uši. Její medailon začal slabě bzučet.
Spike se jí držel kolem krku ještě pevněji, zatímco ona instinktivně vyndala meč z kapsy a pevně ho uchopila magií. Stála na místě a čekala na jakoukoli bytost, díky které medailon bzučel, než se objeví. Ale ačkoli stála na místě tak dlouho, že se jí to zdálo jako věčnost, žádná bytost se před nimi neobjevovala. Medailon však dál slabě bzučel.
Twilight polkla svou úzkost a odhodlala se k pomalým a opatrným krůčkům vpřed. Bzučení si zachovalo svou tichost do doby, než police vytvořily prostor. Tam zesílil, ale ještě se k němu přidal zvuk žvýkání. Podívala se vlevo, kde spatřila další horu knížek, která jí bránila v průchodu. Potom se pomalu ohlédla doprava.
Nejdřív si myslela, že spatřila poníka shrbeného před malou hromádkou knih. Ale to samozřejmě úplně nesedělo. Začala se soustředit a postupně dokázala rozeznat další detaily.
To, co si prvně myslela, že byla záda poníka, vypadalo jako něco vyrobeného z rozkládající se kůže, která se hýbala a pulzovala, jako by pod ní žili červi. Několik míst vypadalo, jako by byla přišitá k sobě, jako by kůže byla oblek vyrobený z hnijící kůže jiného poníka. Z otvoru na zádech se pnula dvě fialová a červená svalnatá chapadla se špičkami na koncích. Zvedlo to hlavu a ukázalo tak dvě klapky, které vypadaly jako rozpadající se poníkovská hlava bez kůže a očí, která hladově žvýkala knihu.
Twilight se málem zalykala. Sotva by dokázala popsat hrůzné stvoření před sebou. Hlava knihu rozdrtila lehce a nedělalo jí problém spolknout ani obal, ani stránky. Chapadla se najednou napřáhla ke knihovně, která stála vedle bytosti a probodla knihu rovnou ve vázání. Zvedlo knihu a položilo jí vedle malé hromádky, které už monstrum stihlo nashromáždit, zatímco se hlava zakousla do jiné knihy.
Twilight pomalu couvala prostorem mezi knihovnami co nejdál od monstra. Zdálo se, že si jí to vůbec nevšimlo a příšera znovu zmizela ve tmě. Hlasité bzučení medailonu se ztišilo a Twilight si oddechla.
"Twilight, Co to bylo za věc," zasyčel Spike do jejího ucha, zatímco se pevně držel jejího krku, ale zároveň si dával pozor, aby jí naškrtil.
"Nevím, Spikeu," zasyčela Twilight zpátky, snížila meč k zemi a pokračovala ve své cestě, "Ale pokud možno bych se tomu vyhýbala."
Twilight pocítila, jak její záda narazila na další hromadu rozházených knížek. Otočila hlavu a zjistila, že tam cesta díky tomu končí. Zadívala se na ně, rozsvítila roh trochu jasněji a snažila se popadnout knihy a odklidit je z cesty.
Ale knížky se nepohnuly ani o píď, jako by byly ke svému místu pevně přilepeny. Zamračila se a pokusila se je teleportovat pryč. Ale navzdory kouzlu se knihy ani nepohnuly. Jako by byly její zavřené dveře v knihovně - úplně imunní proti její magii.
"Co má pořád tohle místo s magickou imunitou," zavrčela Twilight zoufale a rozhlédla se kolem, viděla konec místnosti, ke kterému směřovalo dohromady šest knihoven. Hromady knih byly seskládané tak perfektně, že ji vždycky zavedly právě k té bytosti. Rychle vytáhla mapu knihovny a znovu si ji prohlédla.
Zdálo se, že na druhé straně se nacházely ještě další tři místnosti ke studiím. Ale vzhledem k tomu, že její cesta byla zablokovaná horami knih, vedla jediná cesta skrz bytost požírající knížky.
"Spikeu…" řekla Twilight jemně, ale vážně, "potřebuju, abys ze mě na chvíli slezl."
"T-Twilight?" zeptal se Spike váhavě, "Co chceš udělat?"
Twilight se zhluboka nadechla, zavřela oči a klidnila nervy. Znovu se jí před očima objevil obraz Spikea rozcupovaného na kusy. Objevila se před ní znovu ta příšera z domu, která se jí pokusila zabít. Viděla zombie vojáky, každého se svou zbraní, jak se je každý snažil zabít.
Tyto bytosti byly chladné a surové; nedotknutelnost cizího života jim byla cizí. Chtěly jen zabíjet a ubližovat. A ačkoli by se jim ráda vyhýbala bez boje, věděla, že nebude moct. Ačkoli to byla živá stvoření, musela se na ně dívat jako na překážky. Nic víc než další hádanky mezí ní a svobodou. Aby mohla zachránit své přátele, najít Celestii, aby už nikomu nebylo ublíženo.
"Spikeu… musím tu bytost porazit." Pozvedla otřískaný meč před sebe a prohlížela si ho, "A kdybys byl na mých zádech, mohl by sis ublížit. A ať se děje cokoli, tobě se nesmí nic stát, Spikeu."
"Twilight, ne! Neměla bys s tím stvořením bojovat, dokud to není poslední možnost!" Spike zatahal za její hřívu a snažil se jí přesvědčit, aby nejednala tak hloupě. "Co když se něco stane tobě, Twilight?!" Jeho hlas se začal zvyšovat a Twilight ho pečlivě pozorovala. "Když se stane něco tobě, co pak asi budu dělat já?! Co řeknu ostatním, když je najdu a ty budeš… ty budeš…" Spikeovi se do očí vehnaly slzy a v krku se mu utvořil knedlík.
Twilight si prohlédla chodbu knih. Stále slyšela bytost, jak požírá knihy. Zdá se, že tím byla plně zaneprázdněná.
Spike cítil, jak ho magie zvedla ze zad Twilight a postavila ho na zem.
"Twilight! Ne! Já-" začal křičet Spike, ale brzo byl umlčen, když si ho Twilight pevně přitiskla k hrudi. Vytřeštil oči, když se snažil vzhlédnout k fialovému jednorožci, který si ho u sebe pomocí kopyta držel v objetí.
"Spikeu, já vím," mluvila Twilight laskavě a snažila se dráčka uklidnit. Spike se jí vrhnul kolem krku a obejmul ji. "Nemůžu slíbit, že si neublížím, ale nezemřu a nenechám tě tady, Spikeu. Ale taky nedopustím, aby ti tahle stvoření ublížila. Takže jestli můžu, byť jen jednu zastavit před tím, než zaútočí, tak to udělám," hlas Twilight zněl najednou jinak v uších mladého draka, protože tímhle tónem mluvila Twilight tak zřídka. Jako by k němu z jednorožce mluvil mateřský hlas.
"Ale… ale!" Snažil se jí Spike přerušit, ale Twilight ho lehce umlčela a podrbala ho na hlavě.
"Prosím, Spikeu, slibuji, že všechno bude v pořádku," mluvila, aby dráčka uklidnila a zdálo se, že to funguje, "Jen tu na mě počkej. Tohle zabere jen chvilinku."
Spike chvíli mlčel a jen se Twilight pevně držel. Nechtěl, aby musela bojovat, ale čím víc se mu vpíjela její slova do mysli, tím víc přemýšlel o jejich situaci a tím víc si uvědomoval, že tomu skutečně nelze zabránit.
"D-dobře… hlavně… dávej na sebe pozor…" řekl Spike tiše a odstoupil od Twilight. Twilight mu přikývla a znovu se zhluboka nadechla. Slyšela ozvěnu svých kroků a držela meč před sebou. Bytost se znovu objevila v osvětleném poli jejího přívěsku. Bytost vyrvala celou sekci stránek z její současné knížky, sežvýkala je a neohrabaně je polkla.
Twilight přistoupila k bytosti blíž a ta otočila hlavu.
Bzučení Twilightina medailonu sílilo. Přímo vibroval zvukem a snažil se jí varovat o nebezpečí nacházejícím se přímo před ní.
Její chapadla máchala vzduchem sem a tam, špičaté konce jako by krájely vzduch, kterým projížděly. Bytost zavrčela a maso pod kůží se začalo hýbat, jako by pod ní byla připravená ještě další chapadla.
Twilight se zamračila, meč stále před sebou, připravená na sebemenší pohyb monstra. Ačkoli nemělo žádné oči, cítila, že ji pozoruje a čeká, až udělá první pohyb. Zdálo se, že jí chtělo porazit, zaútočit na ní, když to nejméně čekala, ale to nedovolila.
Cítila, jak jí na obočí vyrašil pot. Bytost se prostě nechtěla pohnout a kdyby se Twilight otočila, zaútočilo by to na ní. Musela tedy udělat první pohyb ona.
Udělala další krok vpřed.
Bytost hlasitě zakvílela a vystřelila po Twilight hadovitá chapadla. Svištěla vzduchem a chtěla se dostat k její krvi.
Čepel bez váhání zareagovala a odsekla oba útočící výrůstky. Odletěly na stranu a Twilight se znovu přiblížila. Bytost se teď k Twilight vyzývavě otočila a znovu na svého nepřítele zaječela.
Nos Twilight udeřil její odporný dech. Zatnula zuby a pozvedla meč, připravená useknout příšeře hlavu.
Jedno chapadlo však na ni znovu zaútočilo. Její meč rychle proletěl vzduchem a zarazil se těsně před jednou končetinou bytosti. Před ní vlila Twilight do meče ještě více magie a vyslala ho proti noze.
Bytost zařvala bolestí a špičatá čepel projížděla vzduchem spolu s krví.
Oslepená bolestí, bytost vyrazila po Twilight, otevřela pusu a byla připravená se do ní zakousnout.
Meč si lehce přitáhla zpátky a stále ho pevně držela magií. Jednou ranou zasáhla bytost, meč pevně zaražený do otevřené tlamy.
Twilight se uhnula z cesty a bytost narazila do knihovny, skučela bolestí a vrážela do knih a snažila se zbavit té odporné věci, která jí byla zaražena až do krku. Roh Twilight se rozsvítil, uchopil meč uvnitř bytosti a jedním tahem ho z ní vytáhla.
Bytost se zalykala, řvala a z pusy se jí řinula krev a zvedla něco, co by se dalo nazývat kopyty ke svému krku a snažila si ulevit. Poslední zdravé chapadlo máchalo vzduchem a naráželo do knih a polic a zoufale se snažilo ubránit život bytosti.
Twilight nemrhala časem a namířila meč. S bojovým křikem vyslala meč kupředu a probodla bytost bokem její hlavy. Meč se zabodl do knihovny a bytost tak byla přikovaná na místo.
Bytost se ještě chvíli zmítala, snažila se zoufale přežít, než konečně znehybněla a chapadlo hlasitě bouchlo o zem.
Twilight zhluboka dýchala a čekala, dokud jí šok z její situace nepřejde. Byla soustředěná, vypočítávala, pečlivě sledovala každý krok příšery a skolila ji, když byla nejvíce zranitelná.
"Já to nechápu, Princezno…" řekla malá Twilight, když procházela se svou učitelkou výcvikové budovy, "Proč musí vaši vojáci tak tvrdě trénovat boj, když se v Equestrii neválčí?" Obdivovala několik hřebců, každý z nich máchal mečem a bojoval proti dřevěné figuríně. Někteří měli pouze cvičné dřevěné meče a bojovali mezi sebou a udržovali se tak v kondici.
"No…" promýšlela Celestie svá slova, "Je pravda, že během mé vlády už dlouho panuje mír, ale nebylo tomu tak vždycky. Pořád jsou tu poníci, kteří raději řeší spory meči a kopyty nežli slovy." Mluvila lhostejně, "Ale netrénují pouze z toho důvodu. Žijeme ve světě plného bytostí, které nám chtějí ublížit a mnoho z nich smýšlí o ponících jako o chutné svačině."
"C-cože? O-opravdu?" Hříběcí Twilight se podívala na svou učitelku velkýma smutnýma očima, vyděšená, že by jí na světě chtělo něco sníst. Celestie k ní shlédla a zasmála se.
"Neměj strach, Twilight. Pracuji na tom, aby po celé Equestrii nadále převládal mír." Princezna se upřímně usmála, "A kdykoli se budeš bát o svou bezpečnost, můžeš si vždy mezi hodinami učení protrénovat svůj šermířský um."
"O-opravdu?" zeptala se Twilight zvědavě a znovu pohlédla na vojáky. Jeden bílý pegas, který zaslechl jejich konverzaci pomalu došel k hříběti a usmál se na něj.
"Nazdárek," řekl pyšně, ale upřímně. Twilight téměř vyděšeně ucouvla, "Zaslechl jsem, že by ses ráda naučila s mečem. Chtěla by sis to zkusit?" zeptal se jí a podal jí dřevěný meč, se kterým zrovna trénoval.
Twilight se na něj váhavě podívala a pak se ho dotkla kopytem. Voják ho souhlasně posunul blíže k ní. Popadla meč oběma předníma nohama, a jakmile ho pustil, Twilight se pod tou tíhou svalila k zemi. Znovu se ale zvedla na nohy a zvedla meč, jak jen mohla, ačkoli to bylo jen kousek nad zem. Zadýchala se a přestala se snažit. To vyvolalo smích jak u vojáka, tak i u princezny.
"Pojď, seženu ti lehčí meč, takový, který dáváme hříbatům, jako jsi ty, když se chtějí naučit šermovat." Voják se usmál, zvedl meč zuby a otočil se směrem ke skladu vybavení.
"Hmf. Proč jsou ty věci tak těžké?" zamumlala Twilight, sedla si na zem a poraženě založila kopyta.
"To proto, že materiál, ze kterého jsou skutečné meče, je také těžký. Takže i tréninkové meče jsou zatíženy," Celestia se během vysvětlování usmála, "Tak co, chtěla by ses naučit s mečem?"
"Možná." Twilight nad tím chvíli přemýšlela a pak se postavila na nohy a usmála se, "Chci se stát velkou jednorožčí kouzelnicí! A když se naučím i s mečem, třeba mi to k tomu pomůže!" vypadala velmi nadšeně, "navíc, když se naučím kouzlit, jak často budu muset bojovat s mečem?"
Twilight i Celestie se zasmály.
"Je… je už po všem?" zeptal se Spike opatrně, když vykouknul zpoza rohu. Twilight se na dráčka podívala a spatřila jeho vystrašené oči.
"Ano…" řekla Twilight přívětivě a podívala se na svůj medailon, který už dávno přestal bzučet. "Už je tu bezpečno."
Twilight znovu ukryla meč do magie a tělo bytosti se svalilo k zemi. Lhostejně se na něj dívala, zatímco jí dobíhal Spike. Scéna byla opravdu zvláštní. Zabila další živou bytost, a tentokrát dokonce dobrovolně.
Ale bylo to také rozdílné. Jakmile pocítila dráčkovu tlapu, jak se jí ovinula kolem nohy, připomněla si, proč to vlastně udělala. Právě teď musela ochránit Spikea. To ona byla ta dospělá; musela tu pro něj být a uklidňovat ho. Musela pamatovat na to, že už dávno nebyla malým hříbětem. Nad životy těch, které zabila, mohla truchlit až poté, co se odtud dostali. Ale do té doby se musela soustředit, a jejím cílem bylo zajistit Spikeovi bezpečnost a vrátit Ponyville do normálu.
Twilight si znovu opatrně posadila draka na záda a konečně prošla kolem stvůry. Za rohem další knihovny dopadlo její světlo na zadní prostor místnosti. Spatřila rozbité dřevěné dveře, které vedly do jedné ze studoven. Došla k nim a opřela se o ně kopytem, ale zjistila, že byly zaražené a že s nimi nepohne. Do téhle místnosti se prostě dostat nemohla.
S povzdychem otočila hlavu vlevo a spatřila druhé dveře, které ještě vypadaly v pořádku. Třetí dveře byly pohřbeny za hromadou knih a stolů.
Twilight došla k prostředním dveřím, a i o ně se opřela kopytem. Její medailon zatím nebzučel, a to jí dodalo odvahy. Otevřela dveře, aniž by věděla, co ji za nimi čeká.
Studovna byla překvapivě dobře osvětlená lucernou, která visela uprostřed místnosti. Na rozdíl od zbytku knihovny se tato místnost nerozpadala. Stěny byly natřeny obyčejnou krémovou barvou a ve spodní části byly tapety s dřevěným vzorem. Uprostřed místnosti stál stůl, připravený pro kteréhokoli poníka, aby usednul a začal studovat. Na stole ležely vedle sebe pouze dva předměty, několik listů papíru a něco, co vypadalo jako veliký dílek puzzle.
"Co to je?" zeptal se Spike, když na stole spatřil velký puzzle. Měl na sobě několik čar, jako by byl kusem většího obrazu. Twilight nedokázala přesně určit, co na kousku bylo. Ale mohl to být kousek nějaké nástěnné malby.
"Hmmm…" zkoumala zvědavě kousek Twilight, než vyndala lístek z recepce a přečetla kus nahlas. "Ale ne ztratil jsem je nemůžu uvěřit, že jsem je ztratil, Ty věci je teď budou střežit vím to proč to musel být zrovna puzzle?" Podívala se z papírku znovu na dílek a nechala vzkaz zmizet. "Spikeu, myslím, že tohle je to, o čem nám říkal ten vzkaz. Kousky puzzle, které když dáme dohromady, otevřou dveře do zadní místnosti." Twilight zvedla dílek a uložila ho do kapsy.
"To by i dávalo smysl. Kolik si myslíš, že je tu dílků?" zeptal se Spike nahlas. "A myslíš, že budou všechny střeženy těmi… věcmi?" Přejel mu mráz po zádech.
"Nevím. Je to docela velký dílek, takže bych řekla, že jich tolik být nemůže," uvažovala Twilight, "A všechny mohou být střežené…" zamyšleně si přiložila kopyto k bradě a přemýšlela o jejich situaci. "Kéž bychom alespoň věděli, kde máme ostatní kousky hledat…"
"A co třeba vyhledávací kouzlo?" zeptal se Spike rychle.
"Vyhledávací kouzlo…" Twilight zamrkala a najednou jako by se jí v hlavě rozsvítila žárovka. "Spikeu, ty jsi génius!" Usmála se a vytáhla mapu společně s dílkem puzzle.
"No, však víš, snažím se," zachichotal se Spike komplimentu se svou obvyklou laskavostí.
Twilight narovnala mapu na stůl a pohybovala nad ní dílkem.
"Dobře, tenhle dílek je kousek jednoho celku. Měla bych být schopná použít kouzlo a lokalizovat ostatní dílky." Twilight soustředila na dílek svou magii. Dílek začal jasně zářit a do knihovny vystřelily neviditelné etherové nitky, které spojovaly ostatní dílky. Dílek potom vystřelil tři paprsky světla označil tak na mapě tři místa, kde se měly zbývající kousky nacházet.
Jakmile bylo kouzlo dokončeno, uložila dílek zpátky do magie a zadívala se do mapy, kde chvíli zkoumala jednotlivá místa.
"Dobrá, zdá se, že jsou tu ještě tři další dílky," skenovala Twilight mapu pečlivě a prohlížela si každé označené místo. "Dva jsou někde v hlavní sekci knihovny a ten třetí je v druhé studovně. Když pro ně půjdeme hned, dostaneme se dozadu rychle." Twilight se usmála a ukázala kopytem na místo, kde byla nakreslená zadní místnost.
"Já nevím, Twilight; je dost pravděpodobné, že se hlavní část knihovny proměnila v labyrint stejně jako referenční místnost." Spike si také trochu s obavami prohlížel mapu.
"No… možná, ale na to budeme muset stejně přijít," řekla Twilight a znovu mapu schovala. Její oči teď padly na papíry na stole a přečetla velký nápis 'Kočka, která se oženila s myší'. Zmateně zamrkala a pak se zvědavě začetla.
Bylo nebylo, byl jednou jeden kocour, který se seznámil s myší. Znali se tak dobře, že se z nich stali kamarádi a zamilovali se. Takže se rozhodli se vzít. Sezdaný pár žil svůj život v míru.
Jednoho dne v létě si uvědomili, že si budou muset nastřádat jídlo na zimu. Společně našli nádherný kus masa v tuku ve sklenici. Aby sklenici uchránili, schovali ji před ostatními na opuštěném poli.
Ale kocour dostal na maso chuť a připravil si pro myš lež. Jakmile mu myš lež uvěřila, trochu masa snědl. Vrátil se k myši najedený a spokojený.
Ale kocour začal mít chuť na maso znovu. Takže si vymyslel další lež. Věrná myš kocourovi věřila a kocour šel znovu ke sklenici a znovu se do syta najedl.
Ani po dvou hodech však nebyl kocour plně uspokojen, a tak si vymyslel další lež. Myš ho už začala podezřívat, ale ještě ho nechala být. Kocour se vrátil ke sklenici a snědl i zbytek masa, takže už žádné nezbylo.

Když se kocour vrátil, myš se ho začala vyptávat. Kocour se snažil lhát, ale myš ho obelstila. Jakmile ho začala obviňovat z jezení jejich zásob, kocoura otázky omrzely. A tak kocour chytil myš a spolknul jí v celku, čímž si znovu naplnil břicho.

Originál ZDE
Předchozí ZDE
Následující ZDE
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
UPOZORNĚNÍ: Creepypasty jsou pouze smyšlené příběhy. Nenesu žádnou odpovědnost za vaše počínání po přečtení.
Creepypasty náleží jejich vlastním autorům, já je pouze přidávám nebo překládám.
Děkuji za pochopení
Překlady dávám na tento blog a na stránku Pixelaria. Pokud někde naleznete naprosto stejný překlad (doslova stejný), prosím, abyste stránku/blog nahlásili a řekli mi o tom. Pokud naleznete stránku, která se vydává pod JasTheLazyElf a je jasné, že to nejsem já nebo máte pochybnosti, prosím, řekněte mi o tom.